În cadrul PESA  logica și argumentele sunt cele ce stau la baza prezentărilor iar experiența de 15 ani în domeniul prelucrărilor prin așchiere stă la baza recomandărilor noastre.

#cursdesculeaschietoare #1to1 sau seminare de #maxim8 persoane.

 

Voucher-ul este nominal și are o valabilitate de 12 luni.

Rezervă un loc din timp prin smartVoucher.

Programul Educațional de Scule Așchietoare

Programul Educațional de Scule Așchietoare (PESA) este compus din diferite module ce însumează cunoștințele tehnice necesare pentru o înțelegere mai bună a proceselor de așchiere.

Organizăm cursuri sau seminare educaționale ce cuprind următoarele teme:  studiul materialelor, organe de mașini, mecanică, tribologie, economia producției, managementul producției, mentenanță mașini unelte, dezvoltare personală și comunicarea la locul de muncă.

Curs Programare CNC ISO-G
Grupe de 5 persoane

CNC reprezintă controlul numeric al calculatorului. Este un sistem versatil care vă permite să controlați mișcarea instrumentelor și a pieselor prin intermediul programelor de calculator care utilizează date numerice. CNC poate fi utilizat cu aproape orice mașină tradițională. Cele mai frecvente mașini CNC găsite în atelierul de mașini includ centre de prelucrare (freze) și centre de strunjire (strunguri). Aceste ore de curs vor explica operațiunile efectuate cu ajutorul CNC. Conținutul este destinat persoanelor care trebuie să înțeleagă ce este CNC și cum funcționează. Conținutul acoperă principiile de bază, precum și programarea pentru utilizatorii cu mai multă experiență.

Scopul acestui curs de programare cnc ISO-G este de a face corelarea între practică și teorie.

Tipurile de funcții  și impactul lor în procesul de prelucrare sunt câteva din informațiile necesară pentru programarea optimă a unei mașini unelte, indiferent de softul CAM folosit.

 

Durata cursului : 14 zile

Programa cursului include:

Citirea desenelor de execuție

Cotarea desenelor de execuție

Informații despre codul G și M

Introducere în codurile CNC

Cicluri de găurire avansate

Cicluri de filetare avansate

Cicluri de tarodare 

Crearea de programe CNC

Macro-variabile

 

 Finalizarea:

Participanților cursului Programare CNC ISO-G care promovează examenul, susținut în ultima zi a cursului, li se acordă certificatul de participare.

 

 

Curs operare CNC
Grupe de 5 persoane

Cursurile de operare CNC oferite de New Basara Consult se adresează celor care își doresc un start rapid în acest sector industrial.

Întrucât punem accent pe calitatea predării, grupele sunt formate din doar 5 persoane. Astfel ne putem asigura că toți cei prezenți la orele de curs primesc toată atenția necesară. Materialul și structura cursurilor sunt orientate spre practică, cu  instrumentele necesare programării și structurii programului NC. Controlorul independent al unei MUCN, fie că este FANUC, Mitsubishi sau orice alt limbaj de programare în sistem ISO-G , este important pentru orice viitor operator sau programator CNC. La aceste cunoștințe se adaugă și elemente legate de folosirea corectă a sculelor așchietoare.

Aceste cursuri cuprind următoarele teme:

• Control numeric

• Programare ISO – cod G (funcții pregătitoare, funcții auxiliare)

• Funcții de deplasare: linie interpolară / circulară pe 2 și 3 axe

• Stabilirea punctelor de origine

• Planuri de lucru

• Mod de programare: sistem absolut / incremental

• Cicluri predefinite: găurire, tăiere, filetare etc.

• Desen tehnic

• Norme de protecție a muncii

• Alegerea sculelor așchietoare

• Alegerea regimurilor de așchiere

Durata cursului este de 20 ore.

 

Curs de scule așchietoare

Suportul de curs se concepe în funcție de rezultatele testelor de evaluare, astfel ne asigurăm că prezentăm exact elementele neștiute până în acel moment.

Cursurile de scule așchietoare sunt astfel grupate:

1. PESA pentru grupuri

a. Curs PESA Strunjire -12 ore

b. Curs PESA Frezare – 12 ore

c. Curs PESA Strunjire și Frezare – 20 ore 

2. PESA individual (1to1)

a. Curs PESA Strunjire -10 ore

b. Curs PESA Frezare – 10 ore

c. Curs PESA Strunjire și Frezare – 16 ore 

 

Teme abordate:

  • Materialele folosite în așchiere

  • Observarea uzurii sculelor așchietoare și analiza lor

  • Importanța unghiurilor de așchiere

  • Clasificarea ISO a sculelor așchietoare

  • Alegerea geometriei plăcuțelor

  • Părțile componente ale sculelor

  • Tehnici de aplicare (parametri de așchiere)

  • Finisarea suprafețelor

  • Importanța agentului de răcire.

 
 

Curs achiziții MUCN

Acest curs dorește să prezinte toate elementele importante ce influențează alegerea unei mașini unelte comandată numeric.

O înțelegere mai bună a principiului de funcționare duce la o alegere mai bună a mașinilor unelte.

Acest curs cuprinde următoarele teme:

– structura mașinilor unelte

– axele de mișcare

– toleranțele de execuție

– interfața mașină-operator

– alegerea sistemelor de fixare (semifabricat/port-unealtă)

Curs achiziții scule așchietoare

Acest curs este dedicat personalului responsabil de achiziții, operatorilor MUCN, programatorilor, tehnologilor. Prin acest curs prezentăm toate elementele importante ce influențează alegerea unei scule așchietoare.

O înțelegere mai bună a principiului de funcționare duce la o alegere mai bună a sculelor așchietoare.

Acest curs cuprinde următoarele teme:

– norme ISO semifabricat

– norme ISO scule așchitoare

– știința materialelor feroase și neferoase

– mecanică 

– tribologie

– regimuri de așchiere

– alegerea sistemelor de fixare a sculelor așchietoare 

Curs on-line

Cuantica productivității

Această serie de cursuri denumită Cuantica productivității face parte din Programul Educațional de Scule Așchietoare. Ea își propune să explice într-un mod practic, simplu și ușor de înțeles tuturor celor care vor să afle mai multe informații despre prelucrările prin așchiere.

Pornind de la interpretarea desenului de execuție, alegerea proceselor tehnologice și alegerea mașinii unelte potrivite, până la elemente de bază în ingineria materialelor și elemente de tribologiei.

Aceste 5 capitole generale sunt cuprinse în 5 cursuri, fiecare curs este compus din una sau mai multe părți. Parcurgerea fiecărui curs duce la o mai bună întelegere a legăturilor fundamentale dintre acese elemente ce compun un proces întreg de mașinare.

Cursul 6 și 7 sunt dedicate celor ce înteleg foarte bine cursurile precedente și vor să își crească productivitatea și profitabilitatea doar prin înțelegerea mai bună a proceselor chimice și fizice din zona de așchiere. Întotdeauna s-a dovedit faptul că această abordare duce la mărirea performanțelor pastilelor așchietoare, la stabilitatea procesului de producție și la reducerea costurilor de mașinare. 

După parcurgerea acestor cursuri, fiecare legătură dintre elementele prezentate mai jos v-a căpăta un sens, o explicație și v-a duce la o stăpânire mia bună a proceselor de producție.