Cursuri de calificare profesională

Se eliberează un certificat de Absolvire Profesională emis de Autoritatea Națională pentru Calificări, A.N.C. 

Află mai multe detalii

Cursuri de instruire tehnică 

Se eliberează un certificat de Participare emis de Federația Patronală din Industria Construcțiilor de Mașini, FEPA-CM 

Află mai multe detalii