Cursuri de calificare profesională

Se eliberează un certificat de Absolvire Profesională emis de Autoritatea Națională pentru Calificări, A.N.C. 

specimen-certificat-de-absolvire
Află mai multe detalii

Cursuri de instruire tehnică 

Se eliberează un certificat de Participare emis de Federația Patronală din Industria Construcțiilor de Mașini, FEPA-CM 

Acreditare New Basara 2
Află mai multe detalii