Program
Educațional de
Scule
Așchietoare

 

Această serie de cursuri denumită Cuantica productivității face parte din Programul Educațional de Scule Așchietoare. Ea își propune să explice într-un mod practic, simplu și ușor de înțeles tuturor celor care vor să afle mai multe informații despre prelucrările prin așchiere.

Pornind de la interpretarea desenului de execuție, alegerea proceselor tehnologice și alegerea mașinii unelte potrivite, până la elemente de bază în ingineria materialelor și elemente de tribologiei.

Aceste 5 capitole generale sunt cuprinse în 5 cursuri, fiecare curs este compus din una sau mai multe părți. Parcurgerea fiecărui curs duce la o mai bună înțelegere a legăturilor fundamentale dintre aceste elemente ce compun un proces întreg de mașinare.

Cursul 6 și 7 sunt dedicate celor ce înteleg foarte bine cursurile precedente și vor să își crească productivitatea și profitabilitatea doar prin înțelegerea mai bună a proceselor chimice și fizice din zona de așchiere. Întotdeauna s-a dovedit faptul că această abordare duce la mărirea performanțelor pastilelor așchietoare, la stabilitatea procesului de producție și la reducerea costurilor de mașinare. 

După parcurgerea acestor cursuri, fiecare legătură dintre elementele prezentate mai jos v-a căpăta un sens, o explicație și v-a duce la o stăpânire mia bună a proceselor de producție.

Modul I

Tehnologi de prelucrare și S.D.V. utilizate pe MUCN

Modul II

Desen tehnic industrial

Modul III

Elemente de programare și operare pe MUCN

Modul IV

Precizia de prelucrare pe MUCN

Modul V

Documentația de evidență a activității

Suport de curs
Operator la Mașini cu Comandă Numerică
COR: 722323

 

Un ghid practic pentru cei ce doresc să cunoască lumea prelucrărilor prin așchiere. Acesta este bazat pe o biobibliografie generoasă ce cuprinde toate aspectele prelucrărilor prin așchiere. 

 

Acest ghid prezintă cele 4 module principale pe care se bazează orice curs de formare profesională pentru meseria de operator la mașini cu comandă numerică.

 

Modul I. Tehnologi de prelucrare și S.D.V. utilizate pe MUCN

Modul II. Desen tehnic industrial

Modul III. Elemente de programare și operare pe MUCN

Modul IV Precizia de prelucrare pe MUCN

Modul V Documentația de evidență a activității 

 

a. MAȘINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA – NECHIFOR MARIANA –  ING. GR. DIDACTIC I Colegiul Tehnic “MIRCEA CRISTEA” – Brașov

b. UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU PRELUCRĂRI MECANICE – Gabriel FRUMUSANU – Universitatea “Dunărea de Jos” – Galați

c. NCT® 99M/NCT® 2000M. Comenzi numerice pentru mașini de frezat și centre de prelucrare, Manualul programatorului

d. Manual de programare pentru freze cu comandă numerică cu sistem de programare Fanuc.

e. AUXILIAR CURRICULAR MODULUL X, MAȘINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ

f. MOHD SHARIZAN, MOHD SHARIF,
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, CNCTURNING

g. FANUC Series 0+-PD, OPERATOR’S MANUAL, B-64554EN/01

h. M700-70 Series Instruction Manual-IB1500042-G

i. Consiliul pentru Standarde Ocupaționale și Atestare Unitatea de Cercetare și Servicii Tehnice, STANDARD OCUPAȚIONAL, Ocupația: Operator la mașini unelte cu comandă numerică, Domeniul: Industria construcțiilor de mașini, București 1999

j. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Centrul național de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic, Anexa nr.2 la OMENCS nr.4121 din 13.06.2016, Standard de Pregătire Profesională, Calificarea profesională: Operator la mașini cu comandă numerică, Nivel 3.

k. Manualul strungarului, Dr. Ing. Gheorghe Biber, Editura tehnică București-1977

l. Cartea strungarului,ediția a -II-a, ing. Vasile Barbu, Editura tehnică București-1962

m. Brăgaru A. ş.a. SEFA DISROM. – Teoria şi practica proiectării dispozitivelor pentru prelucrări pe maşini-unelte, vol. I, II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1982, 1987.

n. Idelsohn SR, Oñate E, Pin FD (2004) The particle finite element method: a powerful tool to solve incompressible flows with free- surfaces and breaking Int J Numer Methods Eng 61(7):964– 989

o. Wedberg D, Lindgren L-E (2015) Modelling flow stress of AISI 316L at high strain rates. Mech Mater 1:194–207. doi:1016/j. mechmat.2015.07.005

p. Carbonell J, Oñate E, Suárez B (2010) Modeling of ground excavation with the particle finite-element method. J Eng Mech 136(4):455–463. doi:10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000086

r. Simulation of metal cutting using the particle finite-element method and a physically based plasticity model. DOI 10.1007/s40571-016-0120-9

s. DESEN TEHNIC. NOTE DE CURS ŞI APLICATII PRACTICE, Autori: Florin MACARIE, Ionel OLARU , Anul apariției: 2007, ISBN 978-973-8392-82-3