Program Educațional de scule așchietoare
Această serie de cursuri denumită Cuantica productivității face parte din Programul Educațional de Scule Așchietoare. Ea își propune să explice într-un mod practic, simplu și ușor de înțeles tuturor celor care vor să afle mai multe informații despre prelucrările prin așchiere. 
 Pornind de la interpretarea desenului de execuție, alegerea proceselor tehnologice și alegerea mașinii unelte potrivite, până la elemente de bază în ingineria materialelor și elemente de tribologie. 
 Aceste 5 capitole generale sunt cuprinse în 5 cursuri, fiecare curs este compus din una sau mai multe părți. Parcurgerea fiecărui curs duce la o mai bună înțelegere a legăturilor fundamentale dintre aceste elemente ce compun un proces întreg de mașinare. 
 Cursul 6 și 7 sunt dedicate celor ce înteleg foarte bine cursurile precedente și vor să își crească productivitatea și profitabilitatea doar prin înțelegerea mai bună a proceselor chimice și fizice din zona de așchiere. 
Întotdeauna s-a dovedit faptul că această abordare duce la mărirea performanțelor pastilelor așchietoare, la stabilitatea procesului de producție și la reducerea costurilor de mașinare.
 După parcurgerea acestor cursuri, fiecare legătură dintre elementele prezentate mai jos va căpăta un sens, o explicație și va duce la o stăpânire mai bună a proceselor de producție.
Analiză

Analiza proceselor actuale și înțelegerea lor duce la o bună optimizare a proceselor de prelucrare. Înainte de a evolua trebuie să evaluăm.

Credite FPC

Revenim cu mai multe detalii legate de noul sistem de credite pentru Formarea Profesională Continuă.


Cuantica productivității
Intro

Pentru o înțelegere mai bună a procesului de așchiere vă propunem următoarea abordare, denumită Cuantica productivității. Dorim să intrăm în cele mai mici detalii atunci când vine vorba de mașinare, aceste  detalii fac diferențele dintre companiile profitabile și cele aflate în insolvență. 

Vă invităm în lumea detaliată a prelucrărilor prin așchiere.

Curs 1
Mereu, planul de operații necesar pentru prelucrarea unei piese este în strânsă legătură cu desenul de execuție al piesei. Acest desen, prin numărul de proiecții, indicatorii din tabel și informațiile suplimentare ne ajută să alegem strategiile cele mai bune de prelucrare, într-un mod productiv și economic.
Curs 2
În cursul cu numărul2 abordăm compoziția chimică a semifabricatelor. Ținând cont că pentru meseria de operator la mașini unelte avem nevoie de un minim de 10 clase., am să vă readuc aminte anumite noțiuni învățate în acei ani de gimnaziu și liceu. După cum putem observa, fiecare semifabricat are propria lui rețetă. Compoziția și cantitatea este cea ce determină numele aliajului obținut. Compoziția chimică este decisivă pentru diferitele proprietăți ale aliajelor feroase. Poate avea o influență decisivă asupra structurii, asupra proprietăților fizico-mecanice care influențează direct prelucrabilitatea unui material. Numeroase studii efectuate în diverse centre de cercetare și dezvoltare au demonstrat dificultatea stabilirii unei relații exacte între fiecare component al aliajului de fier și indicatorii de procesabilitate, deoarece fiecare adăugare la structura lor modifică diferitele caracteristici ale fontei și oțelului, nu numai prin efectul aliajului dar și prin influențarea vitezei cu care au loc transformările din structura feroaliajelor. Cu alte cuvinte, o anumită proprietate a fontei sau a oțelului este rezultatul nu numai al prezenței unui singur element, ci și al corelației dintre diferite elemente din compoziția chimică și chiar modul de obținere a acestuia (turnare, tratament termic , tratamente mecanice), acel aliaj. Prin prelucrarea unui număr mare de date din testele din ultimii ani și, bineînțeles, cu ajutorul software-ului de simulare și a literaturii de specialitate, s-a încercat stabilirea unei relații de dependență între prelucrabilitatea și proprietățile diferitelor elemente ale feroaliajelor. Din punctul de vedere al oțelului inoxidabil și al oțelurilor refractare, se poate observa că s-a exercitat o influență puternică, în afară de carbon, aluminiu, titan și siliciu; într-o măsură mai mică, prelucrabilitatea oțelului depinde de conținutul de molibden, cobalt, mangan, crom și tungsten. Se poate spune că nichelul, niobiul și borul nu au o influență specială asupra capacității oțelurilor de a susține instrumentul de tăiere.
Curs 3
Pentru realizarea unui produs finit de bună calitate, el trebuie să corespundă unor standarde de calitate sau unor cerințe specifice ale clientului. Indiferent de situație, anumite toleranțe dimensionale ne sunt impuse. Executarea acestor toleranțe dimensionale este influențată de mai mulți factori precum: toleranțele sistemelor de poziționare ale mașinii unelte, toleranțele sistemului de scule așchietoare și toleranțele sistemului de fixare a semifabricatului. Așa cum spune și titlul de mai sus, toleranțele despre care discutăm acum sunt cele ale sistemelor de scule. Orice sistem de scule este compus dintr-un ansamblu de minim trei produse finite de serie, care și ele la rândul lor sunt executate sub un standard de calitate dimensional și calitativ. Drept urmare toleranța unui sistem de scule este suma tuturor toleranțelor dimensionale ale părților componente. Abaterile radiale sunt generate de două componente ale sistemului de scule, metoda de fixare a sculei așchietoare în suport și tipul de prindere al suportului în axul principal de rotație al mașinii unelte. Termenul „deplasare dinamică“ poate fi vizualizată prin rotația unui excentric. Măsurarea rabaterii radiale este realizată în mod obișnuit cu ajutorul unui instrument, cum ar fi un indicator cu cadran ( ceas comparator) iar citirile sunt exprimate ca Total Indicator Reading (T.I.R.) sau Full Indicator Movement (F.I.M.). Deplasarea dinamică în condiții efective de operare este adesea dificilă sau imposibil de măsurat și este de obicei mai mare decât măsurătorile rezultate în timp ce rotiți arborele lent în condiții normale. Un indicator de cadran montat pe o bază magnetică este utilizat pentru a măsura abaterea arborelui atunci când arborele este rotit lent. Măsurarea abaterii este raportată în ceea ce privește mișcarea totală a acului indicator. Măsurătorile de abatere în condiții de funcționare efective pot fi nepracticabile și pot fi probabil mult mai mari decât măsurătorile luate în timpul rotirii arborelui lent, fără încărcări operaționale reale.
Curs 4
Agentul de răcire oferă multe utilizări diferite în mașinare. În afară de răcire, agentul poate, de asemenea, îndepărta așchiile, precum și de a lubrifia. Formarea așchiilor are loc atunci când un material este tăiat, și așchii astfel formate se stivuiesc în fața pastilei. Pot adera ,din cauza căldurii, pe suprafața frezei sau a pastilelor de așchiat. astfel pot cauza probleme. Așchiile pot umple de asemenea găurile care au fost deja executate și pot provoca fisuri sau chiar spargeri ale plăcuței atunci când acestea sunt așchiate din nou. Unele metale moi precum aluminiul sau oțelul moale pot încerca să se modeleze. Ungerea cu lichide de răcire permite o interacțiune mai mică de căldură cu materialul. Fricțiunea unui polizor CNC alunecând pe un metal moale creează mai multă căldură decât este necesar. Acest lucru creează o îndoire sau sudare a materialului de unul singur. De asemenea, lichidul de răcire răcește mașina CNC. Lichidele de răcire vin într-o varietate de tipuri, culori, marcă și compoziție. Ele pot, dar nu sunt limitate, apă, glicol, apă / glicol amestec și ulei. Fiecare dintre lichidele de răcire are proprietăți unice. De exemplu, apa poate conduce la căldură de 25 de ori mai eficientă decât aerul. Unele glicol sunt în condiții de siguranță alimentară. Uleiul este mai puțin coroziv decât apa. Amestecurile de glicol / apă au puncte de îngheț mai mici decât apa. În funcție de mașină, de material, de viteza unui fus și de ceea ce produc mașinile CNC, diferite lichide de răcire se vor potrivi nevoilor unui operator. Măsurătorile efectuate în timpul așchierii metalelor, raportează că 97% din energia produsă în timpul procesului de așchiere este transformată în căldură, lăsată necontrolată, această căldură ar face procesul de tăiere nepracticabil din două motive: Pastila de așchiere va pierde din duritatea acesteia Căldura acumulată în piesa de lucru ar face imposibilă controlarea toleranțelor. Apa se răcește mai eficient decât uleiurile minerale Emulsiile de ulei solubil conțin în mod normal apă între 90% și 98%. Această apă furnizează caracteristicile de răcire necesare reducerii căldurii generate în timpul procesului de tăiere. Apa are proprietăți minime de ungere și, prin urmare, lubrifierea necesară trebuie asigurată prin încorporarea aditivilor de lubrifiere, cum ar fi uleiul mineral și esterii. Uleiurile solubile sunt utilizate în mod normal în operații de mare viteză, unde disiparea căldurii este factorul important.
Curs 5
Norme ISO pentru sculele așchietoare. Tipuri de prindere și fixare a pastilelor pentru așchiat. Prinderea cu bridă a pastilelor pozitive. Asigură o bună prindere a pastilei și o înlocuire rapidă a acesteia. Avantaje Forța tangențială și căldură mai mici, datorită: -unghiului de forfecare mai mare. -planului de forfecare mai mic. – Forțe de așchiere mai mici înseamnă: -Placuța așchiază mai liber. -O calitate mai bună a suprafeței prelucrate. -Este nevoie de mai puțină rigiditate. -Au efect pozitiv în cazul semifabricatelor din materiale robuste, aliate, cu auto-călire, precum și în cazul semifabricatelor din materiale moi și tenace. Dezavantaje Mai puține muchii așchietoare în comparație cu sculele ce au o geometrie de degajare negativă. Rezistența mai mică în comparație cu sculele ce au o geometrie de degajare negativă.