Cuantica Productivității

Această serie de cursuri denumită Cuantica productivității face parte din Programul Educațional de Formare Profesională Continuă. Ea își propune să explice într-un mod practic, simplu și ușor de înțeles tuturor celor care vor să afle mai multe informații despre prelucrările prin așchiere.

  • Compoziția chimică a semifabricatelor din industrie
  • Sisteme de strângere pentru scule așchietoare
  • Sisteme de fixare a semifabricatelor
  • Sisteme de răcire
  • Norme
Productivity Quantum

This series of courses called Productivity Quantum is part of the Continuing Vocational Education Program. It aims to explain in a practical, simple and easy-to-understand way to all those who want to know more about machining.

  • Chemical composition of semi-finished products in industry
  • Clamping systems for cutting tools
  • Fixing systems for semi-finished products
  • Cooling systems
  • Standards in the world of cutting tools

SESIUNI DE CURS ORGANIZATE DE

NEW BASARA CONSULT 

244438260_395795642039918_8785443483857344096_n
20211110_072550

COURSE SESSIONS ORGANIZED BY

NEW BASARA CONSULT 

PESA1
PESA2
PESA4
20210406_145711
practica
20210924_141327
WhatsApp Image 2021-11-12 at 14.57.56
Suport de curs online
Pornind de la interpretarea desenului de execuție, alegerea proceselor tehnologice și alegerea mașinii unelte potrivite, până la elemente de bază în ingineria materialelor și elemente de tribologie.
Online course support
Starting from the interpretation of the execution design, the choice of technological processes and the choice of the right machine tool, to basic elements in materials engineering and elements of tribology.
miniatura-1024x577
Curs nr.6

Regimuri de așchiere

miniatura-1024x577
Curs nr,7

Tehnologii de așchiere

Optimizarea proceselor

Despre trainer
26

Răzvan F. Basarabeanu

Președinte al Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare prin Așchiere

Evaluator în sistemul formării profesionale continue

Trainer scule așchietoare

Tehnician scule așchietoare

Formator

Economist în administrarea afacerilor

Operator la mașini unelte comandate numeric

Cu o vechime de peste 17 ani în domeniul prelucrărilor prin așchiere, Răzvan Basarabeanu  a acumulat multe informații și experiență în industria din România, Ungaria, Țările de jos, Belgia și Rwanda. În decursul anilor a ocupat mai multe posturi cheie în industria prelucrătoare prin așchiere, precum: operator CNC, programator CNC, formator, tehnician scule așchietoare, trainer scule așchietoare, consultant  și proiectant de scule așchietoare.
Cu un brevet de invenție în domeniul industriei auto și mai multe inovații în domeniul sculelor așchietoare, Răzvan confirmă statutul lui de membru în elita MENSA INTERNAȚIONAL.
În decursul ultimilor doi ani toată activitatea lui a fost îndreptată către segmentul prelucrărilor prin așchiere, dorind să își pună amprenta în următorii ani asupra acestei industrii aflate într-o continuă schimbare.
About the trainer
cover-9-768x451

Răzvan F. Basarabeanu

President of the Employers' Association of the Cutting Industry

Evaluator in the system of continuous professional training

Trainer for cutting tools

Cutting tool technician

Accredited trainer

Economist in business administration

CNC Operator

With over 17 years of experience in the field of machining, Răzvan Basarabeanu has accumulated a lot of information and experience in the industry in Romania, Hungary, the Netherlands, Belgium and Rwanda. Over the years, he has held several key positions in the cutting machine industry, such as: CNC operator, CNC programmer, trainer, cutting tool technician, cutting tool trainer, consultant and cutting tool designer.
With a patent in the automotive industry and several innovations in the field of cutting tools, Răzvan confirms his membership in the MENSA INTERNATIONAL elite.
During the last two years, all his activity has been directed towards the segment of cutting processing, wishing to make his mark in the coming years on this ever-changing industry.