PICMIA: Patronatul din Industria Construcţiilor de Mașini și Instalaţii pentru Agricultură
siglapicmia

Prezentare general

Capture

Înfiinţat în octombrie 2016, Patronatul din Industria Constructiilor de Masini si Instalatii pentru Agricultura – PICMIA și‐a inceput activi‐ tatea odată cu începerea acestui an, având 5 membrii fondatori. 

PICMIA este o organizaţie patronală autonomă fără caracter politic, înfiinţată ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial. 

Patronatul promovează, susţine şi apără interesele comune economice, tehnice şi juridice de grup ale agenţilor economici asociaţi, în faţa autorităţilor publice. Acordă sprijin în elaborarea şi aplicarea strategiei proprii sau de grup şi asigură respectarea legislaţiei, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială în activitatea economică şi în relaţiile dintre asociaţi. 

PICMIA îşi exprimă disponibilitatea de a participa şi contribui la succesul dialogului social: Guvern – Patronat – Sindicate şi de a sprijini, cu experienţa, cunoştinţele şi informaţiile membrilor săi, la elaborarea deciziilor şi actelor normative, interesând activitatea agenţilor economici din industria construcţiilor de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară. 

În vedera îndeplinirii scopului pentru care a fost înfiinţat, PICMIA sprijină membrii săi prin facilitarea obţinerii de către agenţii economici a unor servicii cerute de membrii afiliaţi, inclusiv prin antrenarea unor instituţii specializate, în domeniile de consultanţă, informatizare, studii, marketing şi fezabilitate, asistenţă de specialitate în fundamentarea deciziilor, expertize, cursuri de pregătire, asistenţă juridică, precum şi dezvoltarea unor practici comerciale specifice intereselor membrilor patronatului pe terţe pieţe. 

Patronatul se preocupă de crearea, în rândul potenţialilor parteneri, a unei imagini reale, favorabile, a agenţilor economici din industria construcţiilor de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară, prin: 

• optimizarea tehnicilor de transparenţă şi reclamă comercială; 

• combaterea fenomenelor de concurenţă neloială şi a tendinţelor de monopol; • intensificarea relaţiilor cu presa şi cu celelalte mijloace de infor‐ mare în masă, în vederea asigurării unei prezenţe active a membrilor săi în mass‐media. Patronatul desfăşoară şi o activitate internaţională, având ca obiective: 

• promovarea produselor și a companiilor românești la export, 

• dezvoltarea schimburilor de informaţii şi publicaţii, 

• dezvoltarea schimburilor de experienţă şi vizite de lucru între firme şi asociaţii din domeniul industriei construcţiilor de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară, 

• participarea la târguri şi expoziţii organizate în ţară sau străinătate, 

• promovarea intereselor membrilor în domeniul cooperării econo ‐ mice internaţionale şi al investiţiilor străine de capital în industria construcţiilor de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară, 

• în vederea promovării şi apărării intereselor membrilor săi, pe plan naţional şi internaţional, stabileşte relaţii de colaborare cu asociaţii ale industriei construcţiilor de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară din alte ţări şi cu alte asociaţii profe‐ sionale şi federaţii similare din străinătate. 

• desemnează participarea membrilor săi la reuniunile internaţionale în domeniul construcţiilor de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară. 


Pot deveni membri ai patronatului, agenţii economici care se încadrează în clasificarea CAEN la codurile 25, 28, 29, 30 şi 33. 

Calitatea de membru poate fi dobândită și de persoane juridice care desfășoară activităţi de interes pentru membrii patronatului, ca de exemplu companii cu activităţi în domeniul media, marketing, educaţie de specialitate, juridic, organizare de evenimente specifice domeniilor de activitate ale membrilor patronatului. În acest caz se va accepta doar câte o companie din fiecare domeniu de activitate de interes, pe baza principiului primului venit. 


Dacă prezintă interes, vă rugăm solicitaţi adeziunea la Patronatul din Industria Constructiilor de Mașini și Instalaţii pentru Agricultură – PICMIA, 

telefon: 0760 284 180 

sau 

e‐mail: marketing@fepa‐cm.ro.

Capture2