Curs nr.2 Compoziția chimică a semifabricatelor

Partea 1

Partea 2

Partea 3