Sisteme de scule, tolerante si putere

Sisteme de scule, toleranţe și putere

Pentru realizarea unui produs finit de bună calitate, el trebuie să corespundă unor standarde de calitate sau unor cerinţe specifice ale clientului. Indiferent de situaţie, anumite toleranţe dimensionale ne sunt impuse. Executarea acestor toleranţe dimensionale este influenţată de mai mulţi factori precum: toleranţele sistemelor de poziţionare ale mașinii unelte, toleranţele sistemului de scule așchietoare și toleranţele sistemului de fixare a semifabricatului. Așa cum spune și titlul de mai sus, toleranţele despre care discutăm acum sunt cele ale sistemelor de scule. Orice sistem de scule este compus dintr‐un ansamblu de minim trei produse finite de serie, care și ele la rândul lor sunt executate sub un standard de calitate dimensional și calitativ. Drept urmare toleranţa unui sistem de scule este suma tuturor toleranţelor dimensionale ale părţilor componente. Abaterile radiale sunt generate de două componente ale sistemului de scule, metoda de fixare a sculei așchietoare în suport și tipul de prindere al suportului în axul principal de rotaţie al mașinii unelte.

con-freza

Con cu tiretă și sistem de străngere ER.

Termenul „deplasare dinamică“ poate fi vizualizată prin rotaţiaunui excentric. Măsurarea abaterii radiale este realizată în mod obișnuit cu ajutorulunui instrument, cum ar fi un indicator cu cadran ( ceas comparator)iar citirile sunt exprimate ca Total Indicator Reading (T.I.R.) sau Full IndicatorMovement (F.I.M.). Deplasarea dinamică în condiţii efective deoperare este adesea dificilă sau imposibil de măsurat și este de obiceimai mare decât măsurătorile rezultate în timp ce rotiţi arborele lent încondiţii normale.Un indicator de cadran montat pe o bază magnetică este utilizatpentru a măsura abaterea arborelui atunci când arborele este rotitlent. Măsurarea abaterii este raportată în ceea ce privește mișcareatotală a acului indicator. Măsurătorile de abatere în condiţii defuncţionare efective pot fi nepracticabile și pot fi probabil mult maimari decât măsurătorile luate în timpul rotirii arborelui lent, fărăîncărcări operaţionale reale.În ceea ce privește sistemele de scule, valoarea bătăii radiale estede 3‐5 microni sau mai puţin, dar pentru a atinge această valoare acestesisteme de scule de „precizie înaltă” trebuie să fie curăţate și asamblatecorespunzător. Totuși, pentru a‐și câștiga renumele sistemele de sculetrebuie să aibă capacitatea de a menţine în mod repetat valoarea TIRscăzută pe parcursul a mai multor ani de funcţionare, oferind în acelașitimp amortizare la vibraţii, rezistenţă și rigiditate.Aceste calităţi sunt importante pentru constructorii de matriţe,deoarece nivelul de precizie, amortizarea vibraţiilor, rezistenţa și rigiditateaunui astfel de sistem de scule afectează direct acurateţea pieseiși calitatea finisajelor suprafeţei. De asemenea, afectează durata deviaţă a sculelor și procesul de prelucrare în sine.

Suporturile de scule de înaltă precizie din zilele noastre includdiferite tipuri de sisteme de fixare precum cele hidraulice, prin fretareși mecanice / cu presă.Pornind dinspre partea semifabricatului, scula așchietoare estefixată de suport prin mai multe metode precum:• Prindere Weldon• Prinderea pe arbore• Prindere pe coadă cilindrică– Mandrină de putere– Mandrină hidraulică– Suport pentru fretare– Prindere cu pensetăPensetă de uz general ER (exemplul de faţă)Pensetă de precizieAdesea, în fabrici se va folosi un mixt de sisteme asamblate pentruscopuri diferite. De exemplu, pot utiliza un tip de sistem pentrudegroșare și un altul pentru finisare sau altul pentru folosirea sculelorașchietoare cu diametru mai mic. În timp ce fiecare tip de sistem oferăavantaje, cum ar fi schimbarea rapidă a sculelor așchietoare, capacitateade a adăuga scule de dimensiuni mult mai mici și nevoia unui inventarde scule redus, aceste sisteme ne oferă și dezavantaje. Astfeladucem ăn discuţie abaterea totală indicată( abaterea radială).Abaterea total indicată ( Total Indicated Runout TIR) în funcţie demetoda de prindere a sculei așchietoare este prezentată în graficul de mai jos.

precizia tir

Spuneam că tipurile de prinderi al suportului în axul principal derotaţie al mașinii unelte are și el la rândul lui o abatere radială, acesteasunt prezentate în graficul următor.

conuri tir

Având cele două reprezentaţii grafice a abaterilor radiale, putemdetermina valoarea abaterilor pentru un sistem de scule complet. Înfuncţie de combinaţiile posibile între tipurile de conuri și metodele defixare a sculei avem o plajă de valori ce sunt reprezentate grafic pentru o vedere de ansamblu.

precizie tir bt jis din iso cat asme

Puterea de transmitere a cuplului

Nu toate sistemele de scule de înaltă precizie oferă rezistenţăridicată și rigiditate ridicată pentru a ţine sculele în siguranţă și a prevenidevierea acestora. Unele sisteme care oferă un TIR extrem descăzut sunt, în cea mai mare parte, concepute pentru încărcăturiușoare până la moderate, precum cele tipice pentru operaţiile de finisare.Astfel de sisteme își ating precizia ridicată prin sacrificarea puteriide transmitere al cuplului.Sistemele, cum ar fi presarea mecanică ( fretare), pe de altă parte,asigură nu numai TIR de 3 microni, dar și o rezistenţă și rigiditate ridicatede strângere, ceea ce permite ca sistemul să funcţioneze un picmai agresiv pentru eliminarea materialelor. De asemenea, sunt disponibilediverse modele ce au un sistem de anti‐extragere a sculei dinprindere pentru aplicaţii și mai agresive, cum ar fi regimurile deașchiere cu avansuri mari.Doar sistemele de scule de înaltă precizie, pot oferi un echilibrufuncţional atât între precizia (TIR foarte scăzută), cât și forţa puternicăde strângere. În aceste sisteme, precizia, amortizarea vibraţiilor,rezistenţa și rigiditatea se combină într‐un mod care permite firmelorsă stimuleze productivitatea și să crească competitivitatea. Pentru aputea vizualiza aceste valori, vă prezentăm graficul următor.

cuplu

Sperăm că aceste informaţii v‐au fost utile și vă invităm pe site‐ulnewbasaraconsult.com la secţiunea Descărcări pentru a obţine înformat PDF aceste grafice.Pentru a afla mai multe despre folosirea corectă a sculelorașchietoare, vă invităm să participaţi la unul din cursurileorganizate de New Basara Consult sau să rezervaţi un curs doarpentru dumneavoastră.


Tel.: +40770598840

e‐mail: contact@newbasaraconsult.com

www.newbasaraconsult.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *